polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Železniční tunely22 Tomaszów Mazowiecki - Radom
Zahájení provozu
1943 Tomaszów Mazowiecki - Brzustów (DRG) • 1948.05.09 Brzustów - Drzewica (PKP) • 1949.01.09 Drzewica - Radom (PKP)
Změna trakční soustavy
1975.12.30 Tomaszów Mazowiecki - Radzice (PKP) • 1976.05.29 Radzice - Radom (PKP)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.00žst163 Tomaszów Mazowiecki (TM)2553  
3.57zast162Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi
~5.85zast172Ciebłowice
10.76zast+výh (dř)173Brzustów (Br)
15.97zast173Antoniów
20.03žst (dř)177Dęba Opoczyńska
25.71odb (dř)189 Radzice Rd1 (Rd1)574  
28.42n.žst (dř)176 Radzice (Rd)573  
30.12zast173Radzice
35.99žst [LCS]171Drzewica (Dr)
~37.40hk-hranice vojvodství
39.08zast182Bieliny Opoczyńskie
44.12zast195Zygmuntów
46.94zast193Smogorzów Przysuski
51.40žst (dř)198Przysucha (Pr)
56.00zast191Skrzynno
60.39zast174Wieniawa
66.82zast166Podbór
70.57zast178Chronów
75.37žst (dř)195 Wolanów (Wn)576  
78.57zast195Kończyce Radomskie
80.84n.žst (dř)201Radom Krychnowice (Kr)
82.74zast200Radom Potkanów
85.76odb173 Radom Zachodni8  
88.61žst166 Radom (Rr)826  


Stránka byla naposledy editována: 2017.11.05 - 21:30
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9516099 / 4818 / 3394 / 1878 / 5067.15)