polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Železniční tunely7035 Ostrowy Wąskotorowe - Ozorków Centralny
Zahájení provozu
1910 Ostrowy Wąskotorowe - Koryta [kolej Cukrowni Ostrowy] • 1915.01 Koryta - Ozorków Miasto (HF) • 1947 Ozorków Miasto - Ozorków Centralny (PKP)
Zastavení osobní dopravy
2008 Krośniewice - Ozorków Wąskotorowy
Obnovení osobní dopravy
1996 Krośniewice - Ozorków Wąskotorowy (PKP)
Rozhodnutí o zrušení tratě
1989.12.14 Ozorków Wąskotorowy - Ozorków Miasto (PKP) [Zarządzenie nr 180 MTŻiŁ (od km 45.760 do km 47.510)]
Zrušení tratě
1984 Ozorków Wąskotorowy - Ozorków Centralny (PKP) [z powodu budowy linii tramwajowej]
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.1zast+výh123Ostrowy Wąskotorowe
0.9zast+nákl120 Ostrowy Cukrownia
1.8zast123Ostrowy Osada
3.2zast127Wołodrza
4.6zast124Perna
6.3zast125Pomarzany
7.4zast127Krośniewice Błonie
8.4zast+nákl124 Krośniewice7043  
9.2zast120Krośniewice Polna
13.7zast+nákl120 Krzewie Wąskotorowe
15.1zast+nákl124Miłonice
18.3zast129Ogrodzona
20.1zast134Jarochów
21.3zast+nákl140Walew
22.4zast149Daszyna
24.8zast+nákl127Jabłonna Łęczycka
27.1zast+nákl130Koryta
28.3zast122Garbalin
29.4zast116Chrząstówek
31.8zast107Topola
34.0zast111Łęczyca Targ
34.4žst112Łęczyca Wąskotorowa
36.2zast+nákl111Borki Łęczyckie
39.2och.st114Sierpów Osłonny
40.0zast+nákl114Sierpów Wąskotorowy
44.1zast+nákl129Wróblew Łęczycki
45.5och.st132Bugaj
45.6žst132Ozorków Wąskotorowy
48.2zast132Ozorków Miasto
48.9žst132Ozorków Centralny

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
141k
Kranzwerder Schmalspurbahnhof - Brunnstadt Ost
1946.07.14
1947.05.03
120
Krośniewice Miasto - Ozorków Miasto
1946.07.14
1947.05.03
121
Krośniewice Wąskotorowe - Krośniewice Miasto


Stránka byla naposledy editována: 2018.04.09 - 23:49
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9654910 / 4652 / 2250 / 1905 / 5068.19)